Máy thái thịt

Máy thái thịt nguội

5.500.000VNĐ
4.950.000VNĐ
Giới thiệu sản phẩm Máy thái thịt