Những lưu ý khi sử dụng tủ nấu cơm công nghiệp

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG TỦ NẤU CƠM + Kiểm tra đầy đủ các van cấp nước, cấp gas đảm bảo các hệ thống đã được mở trước khi đi vào hoạt động. + Khi tủ cơm đang hoạt động, tuyệt đối không được mở tủ tránh làm ảnh hưởng quá trình vận hành.

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG TỦ NẤU CƠM

+ Kiểm tra đầy đủ các van cấp nước, cấp gas đảm bảo các hệ thống đã được mở trước khi đi vào hoạt động.

+ Khi tủ cơm đang hoạt động, tuyệt đối không được mở tủ tránh làm ảnh hưởng quá trình vận hành.

+ Để hạt cơm ngon hơn thì sau khi tắt bếp nên ủ cơm 3 – 5 phút rồi hãy mở tủ nấu cơm.

+ Khi mở tủ nấu cơm nên đứng về hướng cánh cửa mở để tránh bị hơi nóng phả vào người