Hướng dẫn mua hàng

1. Khách hàng mua hàng và thanh toán ngay tại văn phòng công ty

2. Đặt hàng qua điện thoại, Website: Sau khi chọn được mẫu khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền hàng hoặc tiền cọc (ít nhất 30%)  vào tài khoản của công ty. Sao Băng sẽ vận chuyển hàng đến địa chỉ của quý khách và thu phần còn lại